Pomona-gruppen AB är ett familjeägt svenskt investmentbolag som genom långsiktighet och industrikunskap utvecklar nischade bolag inom utvalda branscher. Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheterna.

Pomona-gruppen AB är ett familjeägt svenskt investmentbolag som genom långsiktighet och industrikunskap utvecklar nischade bolag inom utvalda branscher. Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheterna.

Argynnis

Argynnis-gruppen utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder.

Standby GmbH

Standby grundades 1978 av två ingenjörer i Trollhättan. De hade en idé om att utveckla och erbjuda en serie produkter som skulle uppfylla de höga krav som ställs på produkter för utryckningsfordon.

Standby AB är marknadsledande i Norra Europa och erbjuder innovativa lösningar och produkter som ger bästa uppmärksamhet åt dem som kör utrycknings eller arbetsfordon.

Med egen utveckling och försäljning av ljud, ljus och styrsystem, gör det oss till en komplett systemleverantör i branschen. Genom gedigen kunskap, kompetent personal och en stark känsla för service har vi skapat ett rykte om oss att vara en pålitlig och effektiv partner.

Standby Group har cirka 170 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland. Därför kan vi erbjuda våra kunder förstklassig service och support i alla lägen vart de än är i Europa.

CIP Checkport

CIP Checkport har lång erfarenhet av riskhantering och skydd av kritisk infrastruktur.

Vi samarbetar med ledande leverantörer av avancerad teknisk detektionsutrustning som levererar utrustning till flera samhällsviktiga anläggningar i Sverige.

Grundarna av CIP Checkport har lång erfarenhet av riskhantering och skydd av kritisk infrastruktur. I nära samarbete med PostNord öppnade vi under 2018 Sveriges första säkerhetsterminal för brev, paket och gods.

Checkports lokal och processer är anpassade av marknadsledande aktörer inom både säkerhet och logistik Allt för att du som kund ska få ut bästa tänkbara  kvalitet, säkerhet och flexibilitet till en så låg kostnad som möjligt.

Axiomatics

Axiomatics Orchestrated Authorization moderniserar företagets tillvägagångssätt för åtkomstkontroll, oavsett om det är prioriterat eller efter upprätthållande, med kundernas framgång i åtanke i alla tillväxtfaser.

Axiomatics är upphovsmannen och den ledande leverantören av runtime, finkornig auktorisering levererad med attributbaserad åtkomstkontroll för applikationer, Big Data, API Gateways och mikrotjänster.

Pemtec är en av Nordens ledande leverantörer av produkter för Bergvärme, Jordvärme, Sjövärme, Tryckavlopp, Tryckvatten och Kabelskydd. Pemtec ingår i Debe Flow Group med kontor i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Rindalslist

Byn Rindal – vid porten till själva Trollheimen – är kanske inte världens centrum i det stora hela. Men det är ett centrum för utveckling och produktion av lister och foder i Norge. Och anledningen till att Rindalslist får leverera till så många krävande kunder över hela landet är att alla här vet vad som förväntas av oss. Anknytningar som kommer på besök talar mycket om den positiva kollegiala och professionella ton vi har här i huset.

Det är därför vi tänker nytt hela tiden. Det är därför vi kan hålla våra löften. Det är därför vi – ibland nästan mot naturen – lyckas hjälpa en kund i bete. Det är därför vi lägger ner så mycket tid på att lyssna på våra återförsäljare och deras kunder.

Egentligen är det ett resultat av den lokala kulturen.

Det är något med att bidra positivt.

Upptäckten av vår teknik startade som ett spin-out-projekt från forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Tjugo år efter den första patentansökan har I-Tech blivit en beprövad och erkänd leverantör till ledande färgtillverkare runt om i världen. Vårt nuvarande fokus ligger kvar inom den globala sjöfartsindustrin men nästa steg är att Selektope® ska användas för att skydda fritidsbåtar och andra undervattensstrukturer från havstulpan.

Triab utvecklar samt tillverkar ugnssystem och anläggningar för industriella värmeapplikationer över hela världen.

Standby Mercura

Standby-Mercura är den franska ledaren inom ljus- och ljudsignalering för utryckningsfordon. Vi säkerställer utformning, tillverkning och marknadsföring av hela vårt produktsortiment i Frankrike och utomlands. Från elektriska och elektroniska uppgiftshanteringssystem för specialfordon till deras ljus- och ljudsignalering, såväl som i förebyggande trafikkontrollsystem, är innovation i hjärtat av vår kultur.

Partner till det franska inrikesministeriet, det franska gendarmeriet, till alla franska offentliga förvaltningar, lokala råd, motorvägsföretag, i mer än 20 år, vi utvecklar vår tekniska expertis och vårt kunnande kring en huvudaxel: säkerhet.

 

AGES INDUSTRI AB
Ages Industri AB

AGES verksamhet omfattar huvudsakligen pressgjutning i aluminium, skärande bearbetning av metall samt montage. Produktionen är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin.

AGES styrka ligger i bolagens lyhördhet för marknadens växande behov och den stabila ekonomiska ställning som har tillåtit kapitalintensiva investeringar, vilket möjliggjort tillväxt.

Binar Solutions
Binar Elektronik

Binar Solutions är verksamt inom industriautomation och industriell IT. Vi utvecklar och säljer styrsystem och lösningar för avancera industrianvändning med inriktning på våra kunders behov av att effektivisera och kvalitetssäkra.

Branschkunskap och intelligens integreras i produkter och mjukvaror som bidrar till effektiv och resurssnål tillverkning och materialhantering. Bolagets produkter används av kunder över hela världen, främst inom den tillverkande industrin.

Kunskaperna finns, förutom inom området kvalificerad elektronik- och mjukvaruutveckling, även inom processtyrning och automation. Verksamheten spänner över analys, utveckling och prototyptillverkning till produktion, logistik och eftermarknad.

EHL Prolist AB
EHL Prolist AB

EHL Prolist AB startade upp i Sala vid årsskiftet 11/12 för att sälja och distribuera lister från Eesti Höövelliist Oü till den svenska bygghandeln. Hösten 2012 förvärvades lokalerna och listlagret efter DalaFloda Group AB/Forneby List i Möklinta utanför Sala. Där hanterar vi nu plockningen av order i den moderna, klimatstyrda lagerlokalen med en rälsburen plockvagn som tar oss till höga höjder på ett smidigt sätt.

EHL Prolist levererar listverk med kvalitet, snabb respons och leveransprecision. Vi har god möjlighet att hjälpa till med specifika profiler, exaktmått och andra kulörer. EHL Prolist AB har 25 anställda varav två är utesäljare. Fördelen med att vi är ett relativt litet gäng är den gemensamma inblicken i hela logistiken från order till färdig leverans, vilket gör oss flexibla. Personalen har stor erfarenhet i branschen och med personlig service ger vi korta svarstider och känner våra kunders behov.

 

EHL Profiles
Hööveliist

Eesti Höövelliist OÜ, som grundades 1993, är verksam inom tillverkning av furu- , ek- och MDF-lister, målade, lackerade eller obehandlade. Vi har som mål att erbjuda våra kunder ett brett sortiment med den bästa kvaliteten och servicen. Vi levererar våra produkter till många europeiska länder, vi exporterar över 85% av vår produktion, främst till Norden och Mellaneuropa.

 

Ircon | Solaronics
Ircon Drying System AB

Är ni i behov av snabb, exakt och energieffektiv värmning och torkning? Då kan IR värmning eller mikrovågsvärmning vara det ni söker. Båda metoderna är beröringsfria, och kan styras sekundsnabbt och mycket exakt. Sedan början av 1990-talet har Ircon | Solaronics hjälpt kunder över hela världen att lösa avancerade värmningsuppgifter.

ITAB SHOP CONCEPT
Itab Shop Concept

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns några utav de ledande aktörerna i större delen av Europa.

ITAB bedriver egen verksamhet i 22 länder och har 17 produktionsanläggningar i norra Europa och i Kina. ITAB har också samarbetspartners i stora delar av Europa. I nära samarbete med kunden tillför ITAB erfarenhet och kompetens till kundens specifika behov och önskemål. Verksamheten bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet, i kombination med effektiva produktionsresurser.

ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem

LEXPLORE
Lexplore

Lexplore gör det möjligt att tidigt hitta elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom att skolan kan sätta in stöd i ett tidigt skede slipper eleverna komma efter i undervisningen samtidigt som skolan spar tid och resurser.

Vår metod ger också en överskådlig bild av den generella läs- och skrivförmågan bland eleverna på en skola eller i en kommun.

MAXIDOOR AB & TOLLOR AB

Maxidoor med dotterbolaget Tollor har egen tillverkning av stålpartier, branddörrar och säkerhetsdörrar.

Maxidoor tillverkar ståldörrar och stålpartier i egen fabrik, enligt egna konstruktioner och är en komplett partner till byggbranschen. Vi är specialiserade på produkter och lösningar där hög säkerhet efterfrågas.

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Vår inriktning mot säkerhet innebär att vi har möjlighet att erbjuda konsultation, rådgivning och utbildning på området som komplement till våra produkter.

MODULPAC AB
Modulpac AB

Modulpac grundades 1983 och ligger i småländska Lagan. Inledningsvis fokuserade företaget på att producera formsprutade plastlock för kemi- och livsmedelsindustrin och redan från början var produktionen delvis automatiserad. Nu har mer än 30 år gått sedan Modulpac startade och mycket har hänt under åren. Modulpac’s mål är att erbjuda kunderna det bästa alternativet för sina förpackningar med funktionell design, hög kvalitet och säkra leveranser. Företagets omfattande erfarenhet och kunskap av plastförpackningar är naturligtvis en av våra starkaste sidor.

Vill du veta mer om Modulpac? Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida!

PERFECTA PUMP AB
Perfecta Pump AB

Sveriges ledande tillverkare av cirkulationspumpar för industriella rengöringsmaskiner.

Perfecta utvecklar, tillverkar och säljer cirkulationspumpar avsedda för fastigheter och industriella applikationer i Europa. Firman etablerades 1956 och produkterna är välkända på marknaden för sin höga kvalité och goda prestanda. Verksamheten är organiserad inom tre nischade områden för att med snabbhet och precision utveckla framtidens produkter:

– Industri; Pumpar för rengöringsmaskiner (disk- & desinfektion)
– Fordon; Pumpar för anläggningsmaskiner
– VVS; Pumpar för värme- och kylcirkulation i fastigheter

Utmärkande för firman är förmågan att skapa innovativa kundlösningar både genom effektiva standardprodukter och tekniskt skräddarsydda pumpar. Vi kan dessutom erbjuda val av material inom plast, gjutjärn och rostfritt.

STANDBY GROUP
Standby Group

Standby grundades 1978 av två ingenjörer i Trollhättan. De hade en idé om att utveckla och erbjuda en serie produkter som skulle uppfylla de höga krav som ställs på produkter för utryckningsfordon.

Standby AB är marknadsledande i Norra Europa och erbjuder innovativa lösningar och produkter som ger bästa uppmärksamhet åt dem som kör utrycknings eller arbetsfordon.

Med egen utveckling och försäljning av ljud, ljus och styrsystem, gör det oss till en komplett systemleverantör i branschen. Genom gedigen kunskap, kompetent personal och en stark känsla för service har vi skapat ett rykte om oss att vara en pålitlig och effektiv partner.

TERMOVENTILER AB
Termoventiler AB

Termoventiler AB är ett svenskt teknikföretag som levererar marknadsledande komponenter för en driftsäker, energisnål, miljöanpassad och långlivad värmeanläggning.

Företaget kännetecknas av hög produktkvalitet, hög servicegrad och teknisk support med avancerat tekniskt kunnande.

DEBE FLOW GROUP
Debe Pumpar

Debe Flow Group AB är ett svenskt bolag som grundades 1964. Vi är en komplett leverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Vi har hög kvalitet på våra produkter och en hög servicenivå. Vi specialiserar oss på anpassade lösningar för marknaden inom alla produktområden.

VÄXJÖFABRIKEN
Växjöfabriken

Växjöfabriken tillhandahåller bearbetade gjutgodskomponenter för tunga fordon, pump- och ventilindustri, skogsmaskiner samt för traditionell verkstadsindustri. Kunder är till stor del större svenska företag med fokus på export och som ställer höga krav avseende kvalitetssäkring.

Kärnverksamheten är skärande bearbetning såsom svarvning och fräsning som vi kompletterar med bl a provtryckning, målning och montering. Verksamheten är högautomatiserad och har en mycket modern och flexibel maskinpark. En nyckelfaktor som gör att Växjöfabriken växer är ett brett leverantörsnät av gjuterier i både LCC och Västeuropa som i kombination med automatiserad produktion ger en kostnadseffektiv och säker process.

XANO INDUSTRI AB

XANO-koncernen utgörs av nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.

Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding.