Pomona-gruppen AB är ett familjeägt svenskt investmentbolag som genom långsiktighet och industrikunskap utvecklar nischade bolag inom utvalda branscher. Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheterna.

Pomona-gruppen AB är ett familjeägt svenskt investmentbolag som genom långsiktighet och industrikunskap utvecklar nischade bolag inom utvalda branscher. Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheterna.

Pomona-gruppen AB är ett familjeägt utvecklings- och investmentbolag som funnits sedan 1986.
Vi investerar och utvecklar alltid våra bolag med ett långsiktigt perspektiv och har inga korta investeringshorisonter. Vi värnar om stabilitet – både vad gäller balansräkningar och utvecklingsstrategier – men även i ägarskap. Familjeägda bolag med generationsskiften har blivit något av en specialitet.

Pomona-gruppen har idag verksamheter, främst i Europa men även i Kina och USA, bland de större innehaven kan nämnas de noterade bolagen ITAB Shop Concept AB, XANO Industrier AB och AGE Industrier AB.

Vår strategi har alltid varit att verka och synas via våra dotterbolag.