Binar Olofström AB

Binar Olofström AB automatiserar presslinjer såsom tandemlinjer, transferlinjer såväl som enskilda pressar. Merparten av kunderna återfinns inom fordonsindustrin. Ett typiskt uppdrag kan vara leverans av plåtskiljare och mellanpressutrustning till en presslinje bestående av fyra till sex pressar. Det handlar då om kompletta åtaganden med elinstallation, mekanisk installation, idrifttagning, utbildning, etc. Binar Olofström tillhandahåller även olika typer av produkter för verktygsbyte som underlättar en effektiv plåtpressningsproduktion.

Grunden i verksamheten är den speciella friprogrammerbara presshanteringsroboten UniFeeder som utvecklats av Binar. Dess unika konstruktion borgar för en enkla, snabba och lättservade lösningar. Genom sin flexibilitet och goda prestanda kan den användas för de flesta av presslinjens hanteringsfunktioner, exempelvis mellanpressutrustning, plåtskiljning och stapling. UniFeeder lösningarna hanterar och separerar olika slags material såsom stål, rostfritt, aluminium mm. UniFeeder passar även inom andra områden förutom pressverk och då med fördel till hantering och transport av olika slags produkter för längre och kortare sträckor.

Binar Elektronik

Binar Elektronik är verksamt inom industriautomation och industriell IT. Vi utvecklar och säljer styrsystem och lösningar för avancerad industrianvändning med inriktning på våra kunders behov av att effektivisera och kvalitetssäkra.

Branschkunskap och intelligens integreras i produkter och mjukvaror som bidrar till effektiv och resurssnål tillverkning och materialhantering. Bolagets produkter används av kunder över hela världen, främst inom den tillverkande industrin.

Kunskaperna finns, förutom inom området kvalificerad elektronik- och mjukvaruutveckling, även inom processtyrning och automation. Verksamheten spänner över analys, utveckling och prototyptillverkning till produktion, logistik och eftermarknad.

Bolagets verksamhet är indelad i tre områden:
- Electronics
Elektronik- och mjukvaruutveckling med fokus på totalåtagande inom rationell produktutveckling.

- Control Systems
Industriell IT, processtyrning och stödsystem för resurssnål kvalitetssäker produktion.

- Motion Control
Maskinstyrning i höga hastigheter och med stor noggrannhet.

Debe Pumpar AB

Debe Pumpar är specialiserat på produktutveckling, produktion och försäljning av produkter till vattensystem, energiborrning samt enskilda avlopp. Alla våra resurser finns under ett tak och vi är det ledande bolaget för utveckling och tillverkning av svenska produkter inom dessa områden. Bolaget är ISO 9001-certifierade och kvalité genomsyrar allt vi gör. Alla pumpar som Debe Pumpar tillverkar är provkörda och testade för att säkerställa att vår höga kvalité uppfylls. Detta är en av anledningarna till att vi kan erbjuda den nordiska marknaden de mest generösa garantierna. Bolaget har varit aktivt på den svenska och nordiska marknaden i över 50 år och idag tillverkar och säljer vi fler pumpar än någonsin.

EHL Prolist AB

EHL Prolist AB startade upp i Sala vid årsskiftet 11/12 för att sälja och distribuera lister från Eesti Höövelliist Oü till den svenska bygghandeln. Hösten 2012 förvärvades lokalerna och listlagret efter DalaFloda Group AB/Forneby List i Möklinta utanför Sala. Där hanterar vi nu plockningen av order i den moderna, klimatstyrda lagerlokalen med en rälsburen plockvagn som tar oss till höga höjder på ett smidigt sätt. EHL Prolist levererar listverk med kvalitet, snabb respons och leveransprecision. Vi har god möjlighet att hjälpa till med specifika profiler, exaktmått och andra kulörer. EHL Prolist AB har 9 anställda varav två är utesäljare. Fördelen med att vi är ett relativt litet gäng är den gemensamma inblicken i hela logistiken från order till färdig leverans, vilket gör oss flexibla. Personalen har stor erfarenhet i branschen och med personlig service ger vi korta svarstider och känner våra kunders behov.
Eesti Höövelliist Oü är sedan tidigare FSC och PEFC certifierade. Vi har nu även certifierat EHL Prolist AB för att tillgodose marknadens önskemål och bibehålla kedjan av certifierade produkter.

Höövelliist

Eesti Höövelliist OÜ, som grundades 1993, är verksam inom tillverkning av furu- , ek- och MDF-lister, målade, lackerade eller obehandlade. Vi har som mål att erbjuda våra kunder ett brett sortiment med den bästa kvaliteten och servicen. Vi levererar våra produkter till många europeiska länder, vi exporterar över 85% av vår produktion, främst till Norden och Mellaneuropa.

Standardkulören för målade trä- och MDF-lister efter Natural Colour System (NCS) är vit S0502-y. Beroende på beställning kan även specialkulörer samt RAL-systemets färger användas.

Vårt sortiment omfattar flera varugrupper med ett brett program av profiler för olika marknader och byggnadsstilar. Vi levererar
- Kvistfria furulister
- Vitmålade furulister
- Grundmålade furulister
- Vitmålade MDF-lister
- Ek lister, lackade eller obehandlade

Vi utför även projektbaserade uppdrag.

Eesti Höövelliist OÜ är FSC och PEFC certifierade.
Vår moderna maskinpark innehåller bl.a. märken som Weinig, Raimann, HolzHer, Timme, TM System, Makor, Cefla, Venjakob, Kallfass.

Ircon Drying Systems AB

Är ni i behov av snabb, exakt och energieffektiv värmning och torkning? Då kan IR värmning eller mikrovågsvärmning vara det ni söker. Båda metoderna är beröringsfria, och kan styras sekundsnabbt och mycket exakt.

Sedan början av 1990-talet har Ircon Drying Systems AB hjälpt kunder över hela världen att lösa avancerade värmningsuppgifter. Vi fokuserar på två huvudområden.

-Pappers- och pappersbearbetande industri.
Ircon tillhandahåller lösningar för beröringsfri tillsatstorkning av papper och bestruket papper, samt korrigering av papperets fukthalt. Torksystemen baseras på IR-teknik och kan tillföra upp till 800 kW/m2 för extremt snabbt och kompakt torkning. Torkeffekten styrs steglöst och sekundsnabbt i ett stort antal zoner.

-Livsmedelsindustri
IR-värmning kan användas för att förkorta baktider, ytpastörisera bröd eller ersätta friteringsprocesser. En av våra största kunder tillverkar en hälsosammare ”doughnut” med vår teknik.

Mikrovågsvärmning i industriell skala används även denna för pastöriseringen, t.e.x för framställning av färdigrätter som kan långtidslagras i kylskåp. Vi kan även med mikrovågor väsentligt förkorta baktider, detta med lägre energiåtgång än konventionell teknik.

Förutom dessa huvudområden används våra kundanpassade lösningar för andra tillämpningar såsom mikrovågstorkning av gjutkärnor, torkning av mineral, torkning av färg och lack.

Modulpac AB

Modulpac grundades 1983 och ligger i småländska Lagan. Inledningsvis fokuserade företaget på att producera formsprutade plastlock för kemi- och livsmedelsindustrin och redan från början var produktionen delvis automatiserad. Nu har mer än 30 år gått sedan Modulpac startade och mycket har hänt under åren. Modulpac’s mål är att erbjuda kunderna det bästa alternativet för sina förpackningar med funktionell design, hög kvalitet och säkra leveranser. Företagets omfattande erfarenhet och kunskap av plastförpackningar är naturligtvis en av våra starkaste sidor. Modulpac har två anläggningar i Lagan som var för sig har kapacitet att tillverka alla produkter. I dessa fabriker hanterar vi produkter med tillverkningskrav allt från standardproduktion, hygienproduktion och renrumsproduktion i enlighet med ISO klass 8. Från idé till färdig produkt. Modulpac’s konstruktionsavdelning designar och utvecklar lösningar för kundernas krav och behov. Produktutveckling är viktigt för alla företag som vill växa och nå framgång inom sin specifika bransch. Modulpac har därför satsat på en egen konstruktionsavdelning där vi tar fram nya produkter, såväl egna som kundunika. För kundunika produkter erbjuder vi oss att i ett tidigt skede vara delaktiga i våra kunders projekt för att säkerställa slutproduktens efterfrågade kvalitet, design och mekaniska egenskaper. Som kund till oss, kan vi hjälpa dig med din konstruktion och design, om så önskas. Under produktutvecklingens gång kan vi även erbjuda designprototyper och därefter ta fram ett provverktyg om behovet finns. Vår ambition är att jobba tillsammans med vår kund, från idé till leverans av färdig slutprodukt. Vi kan även hjälpa till att vidareförädla produkten genom tampotryck med vår unika tryckmaskin som vi är först med i Norden. Vi kan applicera IML-etiketter på plastdetaljen eller applicera klisteretiketter direkt på produkten. Detaljerna kan också formsprutas i 2K för att addera design eller funktion. Modulpac arbetar strategiskt mot fyra olika segment – läkemedel, livsmedel, kosmetiska och kemteknisk. Det breda utbudet av standardprodukter ger flera fördelar i den mycket konkurrensutsatta förpackningsindustrin vilket sätter Modulpac på en stolt topposition i Norden. Lite kort om våra fyra segment: Läkemedel – Modulpac är väl förberedda för att uppfylla de stränga kraven i läkemedels- industrin. Vårt moderna ISO klass 8 renrum gör oss flexibla och ger oss möjlighet att hantera både nationella och internationella projekt. Livsmedel – Livsmedelsindustrin önskar ofta produkter som sticker ut. Många behöver unikt utformade förpackningar för att stärka sitt varumärke. Volymerna är ofta stora, vilket gör det möjligt att utveckla kundunika verktyg. Vi har även många standardförslutningar som fungerar utmärkt för livsmedelsprodukter och kan fås specialfärger för att matcha etiketter. Kosmetika – Vårt kosmetika sortiment expanderar hela tiden. För närvarande har vi ett antal burkar i olika storlekar, material och färger samt flera förslutningar. Kemteknisk – Modulpac har idag ett mycket brett standardsortiment av förslutningar. Vi har som mål att varje år utöka vårt standardsortiment. Vårt standardsortiment lämpar sig väl till produkter där funktionen är det viktiga och man inte kräver en egendesignad förslutning. I standardsortimentet som sträcker sig från 22 mm till 43 mm förslutningar så har vi många olika varianter och man kan även få specialfärger. Vill du veta mer om Modulpac? Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida: www.Modulpac.se.

Perfecta Pump AB

Sveriges ledande tillverkare av cirkulationspumpar för industriella rengöringsmaskiner.

Perfecta utvecklar, tillverkar och säljer cirkulationspumpar avsedda för fastigheter och industriella applikationer i Europa. Firman etablerades 1956 och produkterna är välkända på marknaden för sin höga kvalité och goda prestanda. Verksamheten är organiserad inom tre nischade områden för att med snabbhet och precision utveckla framtidens produkter:

- Industri; Pumpar för rengöringsmaskiner (disk- & desinfektion)
- Fordon; Pumpar för anläggningsmaskiner
- VVS; Pumpar för värme- och kylcirkulation i fastigheter

Utmärkande för firman är förmågan att skapa innovativa kundlösningar både genom effektiva standardprodukter och tekniskt skräddarsydda pumpar. Vi kan dessutom erbjuda val av material inom plast, gjutjärn och rostfritt.

Primekey

Som en av de ledande företagen inom PKI-lösningar (Public Key Infrastructure) utvecklar PrimeKey Solutions AB framgångsrika produkter så som EJBCA, SignServer och PrimeKey PKI Appliance. PrimeKey är pionjärer inom open source software och erbjuder företag och organisationer runt om i världen möjlighet att implementera säkerhetslösningar så som e-ID, e-pass, autentisering, digitala signaturer, digitala identiteter och validering. PrimeKey har sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i Tyskland samt partners i USA, Asien och Europa.

Prolist Nordic AB

I hjärtat av det landskap som brukar kallas ”Sveriges Trädgård” hittar vi Prolist Nordic AB, ett företag som tillverkar MDF-produkter i det lilla samhället Bräkne-Hoby. Prolist bildades 26 maj 2010. Idag ägs företaget av Eesti Höövelliist Oü, ett dotterbolag till Pomonagruppen AB, och försäljningsadministrationen sköts av EHL Prolist AB i Möklinta, Sala. På produktionsanläggningen i Bräkne-Hoby samarbetar 15 personer med det gemensamma målet att serva kunderna med korta ledtider och flexibilitet. Standardsortimentet med Fönstersmygar, Dörromfattningar och flertalet lister lagerhålls. Produktionsytan är 2400 m2, med ett lager på 1200 m2. Både små och stora kunder är lika välkomna hos oss. På Prolist ser vi lösningar där andra ser svårigheter. Ingenting är omöjligt, vare sig det gäller en standardorder eller skräddarsydda beställningar. Vi levererar med kvalitet, omtanke och effektivitet – allt efter dina behov. Våra produkter tillverkas med stränga krav på kvalitet, hållbarhet och miljövänlighet. MDF-materialet gör att vi kan reducera belastningen på miljön till ett minimum och samtidigt leverera produkter av mycket hög beständighet. Prolist Nordic AB är PEFC certifierade.

Termoventiler AB

Termoventiler AB är ett svenskt teknikföretag som levererar marknadsledande
komponenter för en driftsäker, energisnål, miljöanpassad och långlivad värmeanläggning.

Företaget kännetecknas av hög produktkvalitet, hög servicegrad och
teknisk support med avancerat tekniskt kunnande.

Växjöfabriken

Växjöfabriken tillhandahåller bearbetade gjutgodskomponenter för tunga fordon, pump- och ventilindustri, skogsmaskiner samt för traditionell verkstadsindustri. Kunder är till stor del större svenska företag med fokus på export och som ställer höga krav avseende kvalitetssäkring. Kärnverksamheten är skärande bearbetning såsom svarvning och fräsning som vi kompletterar med bl a provtryckning, målning och montering. Verksamheten är högautomatiserad och har en mycket modern och flexibel maskinpark. En nyckelfaktor som gör att Växjöfabriken växer är ett brett leverantörsnät av gjuterier i både LCC och Västeuropa som i kombination med automatiserad produktion ger en kostnadseffektiv och säker process.

WEB Express

WEB Express startades 1998, detta innebär att vi idag är en av de äldsta webbyråerna i branschen. Vi har under de första 15 åren av vår verksamhet utvecklat och levererat mer än 2000 webbplatser, vi har jobbat med några av Sveriges absolut ledande företag inom många olika branscher. Vi har en stor kunskap och erfarenhetsgrund att utgå ifrån när vi utvecklar våra kunders Internetstrategi. Oavsett om du är ett litet eller stort företag så har du alltid tillgång till hela vår kompetensbas, detta gör oss till en unik leverantör.